Past Events

Har astan - Badi Ziarat kishtwar

Urs Shah Farid-ud-din Sahib

21/06/2019 - 21/06/2019
Kishtwar Town
View Details
Sarthal Mata

Sarthal Devi Yatra – 2019

08/07/2019 - 09/07/2019
Sarthal, Kishtwar
View Details
Hudh Mata Temple

Hudh Mata & Tri – Sandhya Yatra

03/07/2019 - 10/07/2019
Dachhan Kishtwar
View Details